Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schranshoeven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105808
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105808

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Op hoek met Groenstraat gelegen hoeven met een met gras begroeid en beboomd domein, binnen gedeeltelijk bewaarde omwatering.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schranshoeven

Olieslagerijstraat 16 (Boechout)
Op hoek met Groenstraat gelegen hoeven met een met gras begroeid en beboomd domein, binnen gedeeltelijk bewaarde omwatering.