Beschermd monument

Begraafplaats: grafkapel en dodenhuis

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden
ID: 10581   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10581

Besluiten

Grafkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4281

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de grafkapel van pastoor Van Herzele en het dodenhuis, inclusief de oudere grafplaten in en net voor de grafkapel.Waarden

Grafkapel van pastoor Van Herzele en dodenhuis, inclusief de oudere grafplaten in en net voor de grafkapel, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd: De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Bijzondere combinatie van een grafkapel en een dodenhuisje, opgericht door de familie Van Herzele en opgetrokken tussen 1893 en 1895. De kapel werd ingeplant op de fundamenten van het koor van de oude parochiekerk. De deuromlijsting - gemerkt DP en D - van de oude kerk werd herbruikt in de kapel. De kapel herbergt een voor die periode typische calvarie en grafplaat. In en voor de grafkapel liggen oude grafplaten. Het middelste, 17de-eeuws, exemplaar is van de baljuw en meier van Wetteren. De calvariekapel wordt afgesloten met een smeedijzeren hek.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Bijzondere combinatie van een grafkapel en een dodenhuisje, opgericht door de familie Van Herzele en opgetrokken tussen 1893 en 1895. De kapel werd ingeplant op de fundamenten van het koor van de oude parochiekerk. De deuromlijsting - gemerkt DP en D - van de oude kerk werd herbruikt in de kapel. De kapel herbergt een voor die periode typische calvarie en grafplaat. In en voor de grafkapel liggen oude grafplaten. Het middelste, 17de-eeuws, exemplaar is van de baljuw en meier van Wetteren. De calvariekapel wordt afgesloten met een smeedijzeren hek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Bijzondere combinatie van een grafkapel en een dodenhuisje, opgericht door de familie Van Herzele en opgetrokken tussen 1893 en 1895. De kapel werd ingeplant op de fundamenten van het koor van de oude parochiekerk. De deuromlijsting - gemerkt DP en D - van de oude kerk werd herbruikt in de kapel. De kapel herbergt een voor die periode typische calvarie en grafplaat. In en voor de grafkapel liggen oude grafplaten. Het middelste, 17de-eeuws, exemplaar is van de baljuw en meier van Wetteren. De calvariekapel wordt afgesloten met een smeedijzeren hek.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begraafplaats

Oud Dorp zonder nummer (Wichelen)
De oude begraafplaats is gelegen op de site van de afgebroken Sint-Gertrudiskerk, met de grafkapel van pastoor Van Herzele en de Sint-Markoenbron.