Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Befferhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105847

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgracht kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met omringend, met beuken en platanen beboomd park, gelegen nabij de grens met Mechelen en het natuurgebied Mechels Broek.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Befferhof

Befferdreef 15 (Bonheiden)
Omgracht kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met omringend, met beuken en platanen beboomd park, gelegen nabij de grens met Mechelen en het natuurgebied Mechels Broek.