Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105861

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrij monumentale, langgestrekte hoeve, vermoedelijk opklimmend tot midden 19de eeuw, zie inplanting op Vandermaelenkaart en Poppkaart.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Dijleweg 67 (Bonheiden)
Vrij monumentale, langgestrekte hoeve, vermoedelijk opklimmend tot midden 19de eeuw, zie inplanting op Vandermaelenkaart en Poppkaart.