Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herberg van 1781: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1059
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1059

Besluiten

Herberg en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3648

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de voormalige herberg, met name de bijgebouwen en het omringend grasland.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de voormalige herberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de aangrenzende percelen met groenbeplanting en resten van recentere bijgebouwen als omkadering van en integrerend deel uitmakend van de herbergsite.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg van 1781

Leuvensesteenweg 78 (Tielt-Winge)
Herberg gedateerd 1781 door middel van ankers, bak- en natuurstenen gebouw met twee verdiepingen en zadeldak, links schuur uit 1946.