Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105921
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105921

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis met neotraditionele inslag, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Antwerpsestraat 92 (Boom)
Eclectisch burgerhuis met neotraditionele inslag, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.