Beschermd monument

Kasteel Blauwendael: gevels en bedaking

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden
ID: 10593   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10593

Besluiten

Dorpskom van Waasmunster met kasteel Blauwendael, woningen en openbare pomp
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1987  ID: 2311

Beschrijving

De gevels en bedaking van het 19de-eeuwse kasteel Blauwendael te Waasmunster zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de gevels en bedaking van het kasteel Blauwendael als volgt werd gemotiveerd: ”als kasteel in traditionele bak- en zandsteenstijl met trapgevels en torentjes, op het einde van de 19de eeuw gebouwd op de plaats van een 17de-eeuws kasteel en omwille van de historische waarde van het annexegebouw als constructie uit het midden van de 19de eeuw met reminiscenties aan gelijkaardige 18de-eeuwse architectuur.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000800, Dorpskom Waasmunster, advies KCML (1987).

Waarden

Kasteel Blauwendael (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Blauwendael

Kerkstraat 21 (Waasmunster)
Kasteel Blauwendael, voorheen ook gekend als kasteel Blauwhof. Site gevormd door het kasteel "Blauwendael" met park beschermd als dorpsgezicht, kasteel en bijgebouw zijn beschermd als monument bij MB van 16.07.1987.