Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-06-1986 tot heden

ID
10594
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10594

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Nood en Sint-Katharina
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2140

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de kapel, de voormalige weverij met bijgebouwen, het burgerhuis aanpalend aan de voormalige weverij en tenslotte het burgerhuis ten oosten van de kapel.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina als volgt werd gemotiveerd:
Als kapel uit het midden van de 19de eeuw met gecimenteerde gevel in neoclassicistische stijl.
Als voormalig bedevaartsoord.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de onmiddellijke omgeving van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina als volgt werd gemotiveerd: De 19de-eeuwse herenwoning met voortuin en het 19de-eeuwse woonhuis met rotscementbezetting en bakstenen bijgebouwen, palend aan het steegje naast de kapel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000750, Monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Katharina met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina en omgeving

Driehoekstraat 97-101, zonder nummer (Haaltert)
Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina en omgeving met voormalige weverij en burgerhuizen.

Is de omvattende bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Sint-Catharina

Driehoekstraat zonder nummer (Haaltert)
Neoclassicistisch getinte kapel met twee traveeën, driezijdige sluiting, een zadeldak en klokkenruiter, uit de 19de eeuw.


Weverij

Driehoekstraat 99 (Haaltert)
Voormalige weverij. Vijf traveeën breed woonhuis, dubbelhuistype, met twee verdiepingen en een zadeldak, uit de 19de eeuw.