Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105963

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Arbeiderswoningen van 1861, in spiegelbeeldschema; alle gecementeerd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen

Noeveren 12-17 (Boom)
Arbeiderswoningen van 1861, in spiegelbeeldschema; alle gecementeerd.