Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105969
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105969

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Steenbakkerij met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Gesloten in 1975.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen

Noeveren 257, 260-261, 257A (Boom)
Steenbakkerij met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Gesloten in 1975.