Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105982
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105982

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuis van ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Tuyaertsstraat 34 (Boom)
Eclectisch burgerhuis, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuis van ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.