Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Conciërgewoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105985
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105985

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige conciërgewoning van de Rijksbasisschool.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Conciërgewoning

Tuyaertsstraat 53 (Boom)
Voormalige conciërgewoning van de Rijksbasisschool.