Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1060   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1060

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde laatgotische kerk met pseudo-basilicale aanleg uit het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw en met aanpassingen uit de tweede helft van de 17de eeuw.