Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Maalderij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106001

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

L-vormig industrieel complex, in kern uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met latere uitbreiding.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Maalderij

Bornemstraat 71 (Bornem)
L-vormig industrieel complex, in kern uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met latere uitbreiding.