Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Afsneedorp

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-05-1996 tot heden

ID
10601
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10601

Besluiten

Hoeve Hof ten Broecke en omgeving, pastorie Sint-Jan Baptistparochie en Afsneedorp
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1996  ID: 3030

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskom van Afsnee, met onder meer de romaanse parochiekerk Sint-Jan Baptist en het landhuis Daerupt in het zuidoostelijk gedeelte van de straat, de pastorie en enkele dorpswoningen in het westelijk deel en een schooltje en de vroegere herberg met lusttuin in het noordelijk deel.Waarden

Afsneedorp is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
- als landelijke dorpskom gegroeid omheen het romaanse Sint-Jan Baptistkerkje aan de buitenbochtzijde van de Leie met nog omringend, sinds eeuwen ongewijzigd ovaal kerkhof, het vroeger heerlijk verblijf van Daerupt en de pastorie, alle tot eind 18de eeuw in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Aan het 19de-eeuwse karakter refereren nog enkele dorpshuizen, het schooltje en de vroegere herberg met lusttuin, thans restaurant 'Nénuphar' met veer.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
- als landelijke dorpskom gegroeid omheen het romaanse Sint-Jan Baptistkerkje aan de buitenbochtzijde van de Leie met nog omringend, sinds eeuwen ongewijzigd ovaal kerkhof, het vroeger heerlijk verblijf van Daerupt en de pastorie, alle tot eind 18de eeuw in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Aan het 19de-eeuwse karakter refereren nog enkele dorpshuizen, het schooltje en de vroegere herberg met lusttuin, thans restaurant 'Nénuphar' met veer.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Afsnee

Afsneedorp (Gent)
Afsneedorp met haar U-vormig verloop en twee aftakkingen naar de Leie, het oude veer langs het kerkhof en het huidige veer bij de herberg de 'Nénuphar', vormt het centrum van het kleine, zeer typische landelijke en schilderachtig gelegen dorp.

Is de omvattende bescherming van

Landhuis Daerupt

Afsneedorp 16 (Gent)
Vroegere zetel van de "Heerlijkheid van Daerupt" afhankelijk van de Gentse Sint-Pietersabdij en reeds vermeld in 1400. Huidige gebouw op L-vormige plattegrond met 19de-eeuws voorkomen, volgens archiefstukken onder meer aangepast in 1899 tot zijn huidige vorm.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met kerkhof

Afsneedorp zonder nummer (Gent)
Zeer schilderachtig gelegen plattelandskerkje aan de linker Leie-oever met gedeeltelijk ommuurd kerkhof en omringende beplanting. Eerste vermelding van een kerk in 939 doch vermoedelijk nog vroeger opklimmend. Romaanse kern uit eind 12de eeuw in de vorm van een Latijns kruis met kruisingstoren.


Pastorie Sint-Jan Baptistparochie met ommuurde tuin

Afsneedorp 9 (Gent)
Alleenstaand dubbelhuis van zes traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat). Huidig gebouw met oude kern vermoedelijk aangepast en uitgebreid circa 1769 in opdracht van de Sint-Pietersabdij onder leiding van J. Van Duerne.