Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106019   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106019

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande dorpswoning met beraapte en verankerde lijstgevel van één bouwlaag onder zadeldak, van rond de eeuwwisseling.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Buitenland 54 (Bornem)
Alleenstaande dorpswoning met beraapte en verankerde lijstgevel van één bouwlaag onder zadeldak, van rond de eeuwwisseling.