Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106024
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106024

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Classicistisch rijhuis met gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, in twee gesplitst circa 1905.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch burgerhuis

Desiré Van Hoomissenstraat 22-24 (Bornem)
Classicistisch rijhuis met gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, in twee gesplitst circa 1905.