Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rentmeesterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106036

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gebouwd in Lodewijk-XVI-stijl, volgens literaire bronnen in 1807-1808 door Jean-Ferdinand van Goethem, rentmeester van het kasteel en griffier van de Algemene Dijkage.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rentmeesterswoning

Edmond Vleminckxstraat 15 (Bornem)
Gebouwd in Lodewijk-XVI-stijl, volgens literaire bronnen in 1807-1808 door Jean-Ferdinand van Goethem, rentmeester van het kasteel en griffier van de Algemene Dijkage.