Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106048   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106048

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Typische dorpswoning met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Frans Rottiersstraat 3 (Bornem)
Typische dorpswoning met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.