Dorpswoning

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Drongenplein
Locatie Drongenplein 15, Drongenplein 16 (Gent)
Alternatieve naam De Schare

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/361.1
  • 4.01/44021/999.1
  • OO001237

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpswoning

Drongenplein 15, 16, Gent (Oost-Vlaanderen)

Rijhuisjes aansluitend bij het gelijkaardige hoekhuis nummer 17 "Sint-Anthone" met een eertijds doorlopende gevelordonnantie.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Datering17de eeuw

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de dorpswoning die aansluit bij de voormalige herberg Sint-Anthone, sinds 1976 als monument beschermd. Beide gebouwen vormden aanvankelijk één geheel.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als in kern 17de-eeuwse eenlaagse dorpswoning, aansluitend en constructief één geheel uitmaken met de beschermde herberg Sint-Anthone, met onder het gevelpleisterwerk verborgen witstenen vensterneggen en inwendig achter pleisterwerk bewaarde 17de-eeuwse balkenlagen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000712, Dorp 10 (aanpalende woning bij herberg Sint-Anthone), advies KCML (1983).

Waarden

De aanpalende woning bij herberg Sint-Anthone is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.