Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dienstwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106084   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106084

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dienstwoningen, afhankelijk van het kasteel de Marnix de Sint-Aldegonde en gelegen aan de ingang van de Oude dreef.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dienstwoningen

Kloosterstraat 122-124, 128 (Bornem)
Dienstwoningen, afhankelijk van het kasteel de Marnix de Sint-Aldegonde en gelegen aan de ingang van de Oude dreef.