Kasteeldomein Blauw Huys: landhuis en oranjerie

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Bosstraat
Locatie Bosstraat 85, Bosstraat 89 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1001.1
  • 4.01/44021/466.1
  • OO001240

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Blauw Huys

Bosstraat 85, 89, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eertijds zogenaamd "Blauw Huys". Uitgestrekt park met vijver aangelegd in Engelse stijl met fraai kasteel (nummer 89), portierswoning met oranjerie (nummer 85) en het voormalige wagenhuis (nummer 87).

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het laat-classicistische kasteel Blauw Huys en de oranjerie, gelegen ten zuidoosten van het landhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de intrinsieke waarden van het kasteel Blauw Huys en oranjerie als volgt werden gemotiveerd:
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en meer bepaald de architectuurhistorische waarde van het kasteel als zeer merkwaardig voorbeeld van een bouwwerk in laatclassicistische stijl, als bijzonder type van kasteel door zijn merkwaardige plattegrond, als gaaf bewaarde constructie uit 1807-1817 naar ontwerp van de Gentse architecten Dutry sr. en J.-B. Van de Capelle, als kwalitatief geslaagde creatie met een sterk monumentaal karakter en beheerste stijlallures;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde van de nog grotendeel oorspronkelijke decoratie van het kasteelinterieur, getuigend van artistieke kwaliteit en smaakvolle originaliteit;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van oranjerie als bijzonder en goed bewaard voorbeeld van dit gebouwtype, dat bovendien de stijlkenmerken vertoont, ontleend aan de toenmalige bouwstijl (empire).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000885, Kasteel Blauw Huys, advies KCML (1994).

Waarden

Het kasteel Blauw Huys en oranjerie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.