Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee villa's

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106112

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tweegezinswoning met bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak; ontwerp tot het bouwen van twee villa's naar ontwerp van architect H. Willockx van 1938.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee villa's

Molenveldweg 3-4 (Bornem)
Tweegezinswoning met bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak; ontwerp tot het bouwen van twee villa's naar ontwerp van architect H. Willockx van 1938.