Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106113
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106113

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Volgens een oude tekening, eertijds mogelijk deel uitmakend van het brouwerijcomplex L'Etoile.



Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Mouterijstraat 2 (Bornem)
Volgens een oude tekening, eertijds mogelijk deel uitmakend van het brouwerijcomplex L'Etoile.