Parochiekerk Sint-Gerulfus

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Drongenplein
Locatie Drongenplein 26, Drongenplein 26B, Drongenplein 26C, Drongenplein 26D (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1325.1
  • 4.01/44021/634.1
  • DO002077
  • OO000576

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Gerulfus

Drongenplein 26, 26B-D, Gent (Oost-Vlaanderen)

Volgens een recent artikel zou er een Sint-Gerolf parochiekerk bestaan hebben van het tweede kwart van de 12de eeuw tot 1658. Doch volgens de klassieke opvattingen gebruikte de abdij tot in de 16de eeuw het koor voor de officies, afgescheiden van het schip, dienstdoende als parochiekerk.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Gerulfus. De toren van de kerk werd reeds in 1944 beschermd als monument.

Waarden

Parochiekerk Sint-Gerulfus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : parochiekerk opgetrokken in 1858-59 naar ontwerp van de Gentse architect F. Cardon naast de verdwenen oude abdij- en parochiekerk is een typisch voorbeeld van een kerkgebouw in neoclassicistische bouwstijl karakteristiek voor de bouwperiode. De toren, achthoekig met peperbusvormige afdekking werd reeds beschermd bij KB van 24 januari 1944 naar ontwerp van architect Bernard De Wilde.

artistieke waarde

de kerk vertoont een evenwichtige symmetrische gevelarchitectuur en een harmonisch uitgebouwd interieur, voorzien van waardevolle glasramen van C. Ganton van 1914 en 1931 en stijlvol meubilair, zoals de oudere altaren en de communiebank uit de 18de eeuw en de 19de-eeuwse kansel.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.