Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der zusters van Vorselaar

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106141   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106141

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig klooster der zusters van Vorselaar, horend bij de zusterschool.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster der zusters van Vorselaar

Richard Caluwaertsstraat 7 (Bornem)
Voormalig klooster der zusters van Vorselaar, horend bij de zusterschool.