Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekpand Huis van Oostenrijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106165
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106165

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekpand met jaartal 1872 in deurportaal.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekpand Huis van Oostenrijk

Stationsstraat 37 (Bornem)
Hoekpand met jaartal 1872 in deurportaal.