Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Hansbeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-10-1981 tot heden

ID: 10618   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10618

Beschrijving

De dorpskom van Hansbeke is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de esthetische en dorpslandschappelijke waarde van de dorpskom van Hansbeke als volgt werd gemotiveerd: van de typische kleinschalige landelijke bebouwing, grotendeels eenlaags met witgekalkte gevels en onder zadeldaken met als algemeen kenmerk de beluikte en van houten kruiskozijnen voorziene ramen, alle met 18de-eeuwse kern, sommige in de 19de eeuw aangepast of uitgebreid.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De dorpskom van Hansbeke is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-22, 24, Doornbosstraat 1-62, 63-75, Hansbekedorp 7-9, 10-91, Kerkakkerstraat 1-20, 21-23, Lindestraat 2-14, 1-5A, Melkerijstraat 2-4, 5-28, 30, Merendreestraat 4, 7-8, Vaartstraat 1-2, Voordestraat 1-2, 3 (Deinze)
De dorpskom van Hansbeke (Nevele) wordt in het zuiden begrensd door de spoorweglijn Brugge-Gent en is gecentreerd rond de straat Hansbekedorp.


Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Begijnhoflaan zonder nummer (Deinze)
Boerenarbeidershuisje, vermoedelijk in eerste helft 19de eeuw aangebouwd tegen nummer 4. Naar zuiden gerichte gevel van drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen).


Boerenarbeiderswoning

Hansbekedorp 60-62 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje daterend uit tweede helft 18de eeuw haaks ingeplant op de straat en evenwijdig met de huisjes Begijnhoflaan nummers 1-3. Samen met laatst genoemde (gedateerd 1769) en nummers 64-66 een geheel vormend, zogenaamd "het begijnhof", gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf.


Boerenarbeiderswoning

Kerkakkerstraat 2 (Deinze)
Circa 1980 gerenoveerd boerenarbeidershuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen); vermoedelijk uit 19de eeuw.


Boerenarbeiderswoning

Kerkakkerstraat 3 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje vermoedelijk daterend uit vierde kwart 18de eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Met omhaagd voortuintje.


Boerenarbeiderswoning

Kerkakkerstraat 4 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje in omhaagd voortuintje daterend uit tweede helft 18de eeuw (?); vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


Boerenarbeiderswoning

Kerkakkerstraat zonder nummer (Deinze)
Boerenarbeidershuisje van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen); inscriptie op balk van zoldergebint vermeldt: "1782 De Maegt". Witgekalkte gevel op gepikte plint.


Boerenarbeiderswoning

Kerkakkerstraat 13 (Deinze)
Op de hoek gelegen boerenarbeidershuisje van zes traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (pannen) met twee klimmende dakkapellen, daterend uit tweede helft 18de eeuw.


Boerenarbeiderswoning

Lindestraat 4 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), daterend uit derde kwart 19de eeuw. Omhaagd voortuintje met twee ijzeren hekken.


Boerenarbeiderswoning

Melkerijstraat 10 (Deinze)
Voormalig boerenarbeidershuis uit tweede helft 19de eeuw; vier traveeën en één bouwlaag met zadeldak (pannen).


Boerenarbeiderswoning

Melkerijstraat 22 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje gelegen in omhaagde tuin en daterend uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat).


Boerenarbeiderswoningen

Hansbekedorp 90-91 (Deinze)
Twee aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes gelegen op de hoek van de straat. Thans gecementeerde lijstgevel (naar zuidwesten) van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), daterend uit eind 18de eeuw.


Boerenarbeiderswoningen

Lindestraat 6-8 (Deinze)
Twee aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes met nagenoeg blinde straatgevel.


Boerenwoning

Begijnhoflaan 4 (Deinze)
Brede, naar zuiden georiënteerde gevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), naar verluidt jaartal 1710 in moerbalk en 1726 in linker zijgevel.


Boerenwoning

Hansbekedorp 79 (Deinze)
Boerenhuisje daterend uit eind 18de eeuw; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Witgekalkte, naar zuiden georiënteerde gevel op gepikte plint.


Boerenwoning

Doornbosstraat 2A (Deinze)
Boerenhuis met oude kern op de hoek met de Doornbosstraat (zie kaart van 1700). Gewitte gevel op gepikte plint.


Boerenwoning

Melkerijstraat 16 (Deinze)
Voormalige boerenwoning vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw; vijf traveeën (?) en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


Boerenwoning

Melkerijstraat 17 (Deinze)
Voormalige boerenwoning vermoedelijk uit eind 18de eeuw, ingeplant rechts van de lindedreef leidend naar het kasteelpark; gesloopt in 1985 en vervangen door nieuwe bouw.


Bruine beuk bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige kasteel van juffrouw Deschuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De bruine beuk maakt hier deel van uit.


Bruine beuk bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige kasteel van juffrouw Deschuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De bruine beuk maakt hier deel van uit.


Burgerhuis

Hansbekedorp 7 (Deinze)
Burgerhuis in klein voortuintje met gietijzeren afsluiting en hek. Gecementeerde gevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), daterend van circa 1920, doch met oudere kern.


Burgerhuis

Hansbekedorp 23 (Deinze)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkakkerstraat zonder nummer (Deinze)
Voormalig burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), gelegen vlak aan de spoorweg. Vermoedelijk herplaatste jaarankers 1778 in de linker zijgevel.


Café Onder de toren

Hansbekedorp 24 (Deinze)
Reeds vermeld als herberg in 1648; in 1779 zogenaamd "De Croone" en daarvoor zogenaamd "Den Engel". Zou circa 1774 tot "wethuijs" gemaakt zijn. Gemeentehuis en gelijknamige herberg van circa 1880 (?) tot 1958-59.


Dorpswoning

Hansbekedorp 19 (Deinze)
Rijhuisje van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), daterend uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. In 19de eeuw tweegezinswoning van familie Fobe.


Dorpswoning

Hansbekedorp 56 (Deinze)
Dubbelhuis uit 19de eeuw met klein voortuintje; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


Dorpswoning

Kerkakkerstraat 17 (Deinze)
Hoekhuis (vroeger tweegezinswoning ?) uit vierde kwart 19de eeuw; drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


Dorpswoning

Kerkakkerstraat 18 (Deinze)
Dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (pannen) met centraal klimmende dakkapel; vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw.


Dorpswoning

Voordestraat 3 (Deinze)
Klein laag huis onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), gelegen achter de herberg "'t Oud Gemeentehuis". Oudere kern aangepast in de 19de eeuw.


Dorpswoningen

Hansbekedorp 18-20 (Deinze)
Dorpswoningen van twee en drie traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), uit 19de eeuw.


Dorpswoningen

Hansbekedorp 39-41 (Deinze)
Lage dorpswoningen daterend uit tweede helft 18de eeuw, een mooi geheel vormend met nummer 43. Aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes met gewitte gevels op thans blauwgeschilderde plint.


Dorpswoningen

Hansbekedorp 64-66 (Deinze)
Twee aaneengebouwde huisjes vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw gelegen achterin een met gras begroeid erf.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Hansbekedorp 35 (Deinze)
Gemeenteschool en huis van de hoofdonderwijzer, gebouwd in opdracht van F.G. Borluut naar ontwerp van M. De Noyette in 1876 (zie gevelsteen).


Hangende Zilverlinde bij Kasteel van Juffrouw Deschuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw Deschuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hangende zilverlinde maakt hier deel van uit.


Herberg 't Oude Gemeentehuis

Vaartstraat 2 (Deinze)
In 1575 vermeld als "herberghe genaempt thoeve ende de brauwerye daerneffens". Bakstenen gevel op gepikte plint van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat); te dateren tweede helft 18de eeuw.


Herberg In de statie

Hansbekedorp 5 (Deinze)
Voormalige herberg "In de statie", uit eerste kwart 20ste eeuw. Gelegen aan de spoorweg tegenover het station.


Herberg Wapen van Vinderhoute

Hansbekedorp 17 (Deinze)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); in de linker zijgevel jaarankers 1761. Thans beraapte voorgevel op gecementeerde plint met 19de-eeuwse uitzicht en een winkelraam uit eerste helft 20ste eeuw.


Hoekhuis

Kerkakkerstraat 14 (Deinze)
Hoekhuis uitziend op gekasseid kerkpleintje, het voormalige kerkhof, ten zuidwesten van de kerk. Bakstenen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen met houten witgeschilderde winkelpui uit eerste kwart 20ste eeuw.


Hoeve

Hansbekedorp 43 (Deinze)
Hoeve uit derde kwart 18de eeuw, rechts ijzeren hek met toegang tot het achter liggende erf. Eertijds gelegen naast de in 1924 gesloopte houten staakmolen en rosmolen.


Hoeve Goed 't Exaarde

Vaartstraat 1 (Deinze)
Zogenaamd "Goed 't Exaarde" of "Neerhof van het kasteel", op een figuratieve kaart van 1772 zogenaamd "casteel goet van den heere van Hansbeke". Thans nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Zeer oude geschiedenis. Naar verluidt gebouwd op de grondvesten van het oude kasteel van Hansbeke.


Hoeve met losse bestanddelen

Doornbosstraat 1 (Deinze)
Hoeve met losstaande bestanddelen gebouwd op de plaats van een oudere hoeve. Op de Vander Maelenkaart zogenaamd "De Hansbroekhoeve". Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen); baksteen met ingekerfd jaartal 1783 in rechter zijgevel.


Japanse notenboom tuin bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw Deschuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De Japanse notenboom maakt hier deel van uit.


Kapel Heilige Philomena

Hansbekedorp zonder nummer (Deinze)
In de straatbocht, naast toegangshek van "neerhof van het kasteel", Vaartstraat nummer 1. De kapel werd in opdracht van de heer van de Woestyne d' Hansbeke opgetrokken in 1848 in een empire getinte stijl.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Hansbekedorp zonder nummer (Deinze)
Bakstenen neoromaans kapelletje gebouwd in opdracht van kasteelheer Borluut in 1877-1878. Rechthoekig gebouw met halfronde apsis.


Kapellinde als hoekboom

Doornbosstraat 2A, Lindestraat zonder nummer (Deinze)
De linde met boomkapel staat op de hoek van de Doornbosstraat en de Lindestraat. De hoekboom staat in een jonge geschoren meidoornhaag die een hoogstamboomgaard op het erf afsluit.


Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (kunstleien), uit eind 19de eeuw. In 1958-59 aangekocht door de gemeente als gemeentehuis.


Klooster en rustoord van Heilige Petrus

Hansbekedorp 30, 30A (Deinze)
Gebouwd in 1848 in opdracht van Jean Baptiste van de Woestyne d'Hansbeke (zie wapenschild boven de deur) en naar ontwerp van Ceukelaere (Gent), voor de verzorging van bejaarde mannen en vrouwen, wezen en zieken onder leiding van de zusters franciscanessen van Crombeen.


Krimlinde tuin bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw Deschuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De Krimlinde maakt hier deel van uit.


Leilindedreef bij Kasteel Hansbeke

Melkerijstraat zonder nummer (Deinze)
Een kasteeldreef van circa 370 meter lang verbindt het kasteel met het dorp van Hansbeke. De dreef is uniek omdat ze nog op traditionele wijze wordt gesnoeid. De dreef is een zeldzaam voorbeeld van een geleide lindedreef.


Leilinden bij parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Hansbekedorp zonder nummer, Kerkakkerstraat zonder nummer (Deinze)
Op het voormalige kerkhof van de parochiekerk Sint-Petrus en Pauls bevindt zich een rij leilinden, bestaande uit Hollandse linde (Tilia x europaea), zomerlinde (Tilia platyphyllos) en winterlinde (Tilia cordata).


Lindenprieel bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw De Schuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De grillig gegroeide knotlinden als reminiscentie aan een gedegenereerd loverprieel maakt hier deel van uit.


Onderwijzerswoning

Melkerijstraat 9 (Deinze)
Onderwijzerswoning bij een thans verdwenen schooltje, opgericht tijdens de schoolstrijd in 1879-80 op grond van de heer Borluut. In 1894 werd het schoolgebouw ingericht als melkerij. Bakstenen enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen).


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Hansbekedorp 15 (Deinze)
De oorspronkelijke kerk werd in 1789-93 geheel heropgebouwd naar ontwerp van architect Frans Drieghe. Sacristieën en koor gebouwd in 1872 naar ontwerp van J.B. Boterdaele. Na de vernieling van 1918 werd de toren heropgebouwd en de gevelopstanden aangepast en verfraaid in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck in 1922-23.


Pastorie Sint-Petrus en Paulusparochie

Hansbekedorp 13 (Deinze)
Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (mechanische pannen); verbouwd in eerste helft 19de eeuw, doch met kern uit 17de eeuw (een nieuwe pastorie werd circa 1627 gebouwd) of 18de eeuw.


Tulpenboom bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw De Schuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De tulpenboom maakt hier deel van uit.


Twee boerenarbeiderswoningen

Kerkakkerstraat 2A (Deinze)
Voormalige tweegezinswoning in een met gras begroeid erfje uitziend op de spoorweg; 1763 gedateerde moerbalk in de huiskamer. Voorheen twee woningen van één bouwlaag met vier en twee traveeën en twee later toegevoegde traveeën links.


Twee boerenarbeiderswoningen

Melkerijstraat 23-25 (Deinze)
Gekoppelde boerenarbeidershuisjes vermoedelijk uit tweede helft 18de eeuw, op de plaats van een oudere hoeve; samen acht traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.


Twee dorpswoningen

Begijnhoflaan 1-3 (Deinze)
Aaneengebouwde huisjes, thans gelegen aan de straat maar in feite samenhorend met de erachter en ernaast gelegen huisjes, ook zogenaamd "het begijnhof", en aldus in U-vorm gegroepeerd rondom een boomgaard. In kern 18de-eeuwse huisjes van één bouwlaag.


Valse acacia bij Kasteel van Juffrouw De Schuijter

Hansbekedorp 10 (Deinze)
Achter het voormalige Kasteel van Juffrouw De Schuijter, momenteel het cultuurhuis genoemd, ligt een prachtig relict van een laat 19de-eeuwse tuin. Vandaag is het een drukbezocht parkje in het hart van het dorp. De mooie volgroeide bomen zijn representatief voor een plantenassortiment uit de tweede helft van de 19de eeuw. De groep van gewone acacia’s maakt hier deel van uit.


Villa

Lindestraat 3 (Deinze)
Alleenstaand herenhuis daterend uit eind 19de eeuw, voorheen villa van notaris Blomme, in omhaagde tuin. Bakstenen huis op arduinen plint van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met vorstkam.