Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel d'Ursel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106180
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106180

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dubbel omgracht kasteel, met in 1981 heraangelegde, omringende Franse tuinen en parkbos ten noorden.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 7 (Bornem)
Dubbel omgracht kasteel, met in 1981 heraangelegde, omringende Franse tuinen en parkbos ten noorden.