Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dienstwoning gedateerd 1883

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106205
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106205

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dienstwoning van het kasteel van Brasschaat, gelegen op hoek met Hemelakkers. Landhuis van 1883 in neo-Vlaamserenaissance-stijl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dienstwoning gedateerd 1883

Bredabaan 131 (Brasschaat)
Dienstwoning van het kasteel van Brasschaat, gelegen op hoek met Hemelakkers. Landhuis van 1883 in neo-Vlaamserenaissance-stijl.