Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vier burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106218

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrische, kleinschalige eenheidsbebouwing van vier woningen met eclectische inslag, van 1902.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van vier burgerhuizen

De Vroente 9-15 (Brasschaat)
Symmetrische, kleinschalige eenheidsbebouwing van vier woningen met eclectische inslag, van 1902.