Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Portierswoning van het kasteeldomein Bisschoppenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106221
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106221

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Recht tegenover de parochiekerk van Donk is de voormalige, tot landhuis aangepaste portierswoning, een restant van het kasteeldomein Bisschoppenhof.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Portierswoning van het kasteeldomein Bisschoppenhof

Donksesteenweg 237 (Brasschaat)
Recht tegenover de parochiekerk van Donk is de voormalige, tot landhuis aangepaste portierswoning, een restant van het kasteeldomein Bisschoppenhof.