Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning Cuypers-De Jongh

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106222

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tweegezinswoning van drie bouwlagen van circa 1930, nieuwe zakelijkheid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning Cuypers-De Jongh

Eikenlei 7-9 (Brasschaat)
Tweegezinswoning van drie bouwlagen van circa 1930, nieuwe zakelijkheid.