Beschermd monument

Brouwerij Colle

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden
ID: 10623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10623

Besluiten

Dries met omgeving, brouwerij Colle en hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2980

Beschrijving

De voormalige brouwerij Colle is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis en de bedrijfsgebouwen van de voormalige brouwerij. De gebouwen zijn bovendien gelegen in een dorpsgezicht, beschermd op 5 december 1995.


Waarden

Het woonhuis en de bedrijfsgebouwen van de voormalige brouwerij Colle zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als karakteristieke hoeve en agrarisch nijverheidsgebouw van de in 1858 opgerichte voormalige brouwerij Colle met een brouwerswoning van een zeker allure in een kenmerkende baksteenstijl met een aanleunend bedrijfsgebouw en een ertegenover gelegen ruime dwarsschuur.

industrieel-archeologische waarde

als karakteristieke hoeve en agrarisch nijverheidsgebouw van de in 1858 opgerichte voormalige brouwerij Colle met een brouwerswoning van een zeker allure in een kenmerkende baksteenstijl met een aanleunend bedrijfsgebouw en een ertegenover gelegen ruime dwarsschuur.

wetenschappelijke waarde

als karakteristieke hoeve en agrarisch nijverheidsgebouw van de in 1858 opgerichte voormalige brouwerij Colle met een brouwerswoning van een zeker allure in een kenmerkende baksteenstijl met een aanleunend bedrijfsgebouw en een ertegenover gelegen ruime dwarsschuur.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij Colle

Biezestraat 28 (Deinze)
Voormalige brouwerij Colle, thans depot. Tegen het brouwershuis aan de straat aangebouwde witgeschilderde kapel met spitsboogdeur, banderol erboven vermeldt "mijn zoon geef mij uw hart". 19de-eeuwse gebouwen ingeplant tegenover elkaar en straat in omhaagd erf.