Beschermd monument

Neoclassicistisch burgerhuis met hekken en tuin

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden

ID
10624
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10624

Besluiten

Burgerhuis met hekwerk en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4919

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis, het hekwerk aan de straat en de ommuurde, beboomde tuin.



Waarden

Burgerhuis met hekwerk aan de straat en ommuurde beboomde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische, en sociaal-culturele, in casu stedenbouwkundige waarde: Als goed bewaard neoclassicistisch burgerhuis met stijlvol voorkomen daterend van 1866-1868 exemplarisch voor de exclusieve burgerwoningbouw uit het derde kwart van de 19de eeuw gesitueerd binnen een landelijke context. De gewitte bepleisterde lijstgevel vertoont een karakteristieke dubbelhuisopstand ondersteund door een rijke ornamentiek, die stilistisch representatief is voor de bouwperiode. Enig overblijvende privé-woning uit de 19de eeuw van dit type met architecturale allure, opvallend gelegen aan een historisch dorps- en marktplein. Door de authenticiteit van de gevelopstand en verfijnde gevelafwerking is de burgerwoning een sterk herkenbare getuige van de oude bebouwing en bevestigt mee het centrumkarakter van het historische plein. Ook de donkergrijze beraping van achtergevel en dienstvleugel is een zeldzaam wordende getuige van een kenmerkende gevelafwerking.
Interieur- en cultuurhistorisch zijn de oorspronkelijke indeling en aankleding van de woning een illustratie van een kwalitatieve 19de-eeuwse burgerlijke wooncultuur. De fraaie marmeren schouwmantels en verfijnde stucornamentiek van wanden en plafonds, de afwerking van de centrale trapgang getuigen van de neoclassicistische vormentaal.
Het voortuintje is voor de bouwperiode op karakteristieke wijze nog omsloten door decoratief ijzeren hekwerk. De diepe achtertuin met bakstenen ommuring bezit een voor de 19de eeuw kenmerkende landschappelijke aanleg met slingerpad, reliëfverschillen en een aantal oude solitaire bomen. Deze vormen cultuurlandschappelijke onafscheidbare aanhorigheden, historisch en ruimtelijk een entiteit vormend met het burgerhuis. Deze elementen zijn medebepalend voor het sociaal-cultureel waardevol karakter van deze woonsite binnen de stedenbouwkundig gegroeide structuur van de historische kern van Schellebelle.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische, en sociaal-culturele, in casu stedenbouwkundige waarde: Als goed bewaard neoclassicistisch burgerhuis met stijlvol voorkomen daterend van 1866-1868 exemplarisch voor de exclusieve burgerwoningbouw uit het derde kwart van de 19de eeuw gesitueerd binnen een landelijke context. De gewitte bepleisterde lijstgevel vertoont een karakteristieke dubbelhuisopstand ondersteund door een rijke ornamentiek, die stilistisch representatief is voor de bouwperiode. Enig overblijvende privé-woning uit de 19de eeuw van dit type met architecturale allure, opvallend gelegen aan een historisch dorps- en marktplein. Door de authenticiteit van de gevelopstand en verfijnde gevelafwerking is de burgerwoning een sterk herkenbare getuige van de oude bebouwing en bevestigt mee het centrumkarakter van het historische plein. Ook de donkergrijze beraping van achtergevel en dienstvleugel is een zeldzaam wordende getuige van een kenmerkende gevelafwerking.
Interieur- en cultuurhistorisch zijn de oorspronkelijke indeling en aankleding van de woning een illustratie van een kwalitatieve 19de-eeuwse burgerlijke wooncultuur. De fraaie marmeren schouwmantels en verfijnde stucornamentiek van wanden en plafonds, de afwerking van de centrale trapgang getuigen van de neoclassicistische vormentaal.
Het voortuintje is voor de bouwperiode op karakteristieke wijze nog omsloten door decoratief ijzeren hekwerk. De diepe achtertuin met bakstenen ommuring bezit een voor de 19de eeuw kenmerkende landschappelijke aanleg met slingerpad, reliëfverschillen en een aantal oude solitaire bomen. Deze vormen cultuurlandschappelijke onafscheidbare aanhorigheden, historisch en ruimtelijk een entiteit vormend met het burgerhuis. Deze elementen zijn medebepalend voor het sociaal-cultureel waardevol karakter van deze woonsite binnen de stedenbouwkundig gegroeide structuur van de historische kern van Schellebelle.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Dorp 11 (Wichelen)
De halfvrijstaande burgerwoning van 1868 omvat een blokvormig hoofdvolume van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt door een schilddak en lagere dienstvleugel van anderhalve bouwlaag. De voortuin is omsloten door ijzeren hekwerk tussen slanke ijzeren hekpijlertjes op lage gemetste basis. De achtertuin beslaat een diep perceel omsloten door een bakstenen tuinmuur en vormt historisch een entiteit met de woning.