Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden
ID: 10625   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10625

Besluiten

Dries met omgeving, brouwerij Colle en hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2980

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis, de schuur en het bakhuis. De hoeve is bovendien gelegen in een dorpsgezicht, beschermd op 5 december 1995.Waarden

Het woonhuis, de schuur en het bakhuis van de hoeve zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een zeldzaam bewaard voorbeeld van een 18de-eeuwse, goed onderhouden hoeve, bereikbaar via een vroegere dreef, en voorzien van een fraai boerenhuis in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met typische stenen kruiskozijnen en ruime bedrijfsgebouwen, met name een dwarsschuur en een bakhuis, voorzien van gewitte gevels op gepikte plint.

wetenschappelijke waarde

als een zeldzaam bewaard voorbeeld van een 18de-eeuwse, goed onderhouden hoeve, bereikbaar via een vroegere dreef, en voorzien van een fraai boerenhuis in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met typische stenen kruiskozijnen en ruime bedrijfsgebouwen, met name een dwarsschuur en een bakhuis, voorzien van gewitte gevels op gepikte plint.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Alsemweg 12 (Deinze)
Hoeve uit tweede helft 18de eeuw met losstaande bestanddelen rondom boomgaard, gelegen aan dezelfde aardeweg als nummer 11. Ten noorden van de hoeve, verscheidene plassen (ook reeds in de 18de eeuw). Afgesloten met meidoornhaag en ijzeren hek aan dito pijlers.