Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozen

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden
ID: 10627   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10627

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Hoop-der-Hopelozen met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4920

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozen is met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken beschermd als monument.


Waarden

Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozenkapel met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken

  • houten altaar met opzetstuk
  • groot gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw
  • twee Heilig Hartbeelden
  • vier plaasteren beelden op wandsokkels van Sint-Antonius van Padua, Sint-Jozef, Sint-Jan Berchmans en Heilig Hart van Maria
  • kaarsengeldbakje
  • relikwiehouder van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart
  • offerblok voor Sint-Antonius

is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozenkapel, op de grens van Serskamp en Schellebelle, is een representatief voorbeeld van een goed onderhouden buurtkapel in een landelijke omgeving, die eertijds opgericht werd door de wijkbewoners en nog steeds deel uitmaakt van een intense religieuze beleving.
De oprichting van deze kapel in 1888, is karakteristiek voor de tweede helft van de 19de eeuw wanneer de Mariaverering een ontzettende opbloei kende, versterkt door de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. De ontstaansgeschiedenis kadert volledig binnen de tijdsgeest van het katholiek reveil in het midden van de 19de eeuw, en de verspreiding ervan op het katholieke Vlaamse platteland.
De gekozen architecturale vormgeving, het materiaalgebruik en decoratieve elementen van zowel het exterieur als interieur zijn illustratief voor een eind 19de-eeuwse kapel in neogotische stijl. Het sobere interieur wordt bepaald door een groot gepolychromeerd beeld van de patroonheilige op een houten altaar. Diverse plaasteren heiligenbeelden en houten devotialia geschonken door buurtbewoners, luisteren de kapel op en zijn typerend voor oude volkskundige gebruiksvoorwerpen.
Door de oprichtingsplaats op de grensscheiding van Serskamp en Schellebelle aan een kruispunt van twee wegen, fungeert de kapel als (ruimtelijk en ideologisch) herkenningspunt in de omgeving en krijgt ze een extra volkskundige betekenis als behoeder van de buurtbewoners, passanten en gelovigen.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozenkapel, op de grens van Serskamp en Schellebelle, is een representatief voorbeeld van een goed onderhouden buurtkapel in een landelijke omgeving, die eertijds opgericht werd door de wijkbewoners en nog steeds deel uitmaakt van een intense religieuze beleving.
De oprichting van deze kapel in 1888, is karakteristiek voor de tweede helft van de 19de eeuw wanneer de Mariaverering een ontzettende opbloei kende, versterkt door de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. De ontstaansgeschiedenis kadert volledig binnen de tijdsgeest van het katholiek reveil in het midden van de 19de eeuw, en de verspreiding ervan op het katholieke Vlaamse platteland.
De gekozen architecturale vormgeving, het materiaalgebruik en decoratieve elementen van zowel het exterieur als interieur zijn illustratief voor een eind 19de-eeuwse kapel in neogotische stijl. Het sobere interieur wordt bepaald door een groot gepolychromeerd beeld van de patroonheilige op een houten altaar. Diverse plaasteren heiligenbeelden en houten devotialia geschonken door buurtbewoners, luisteren de kapel op en zijn typerend voor oude volkskundige gebruiksvoorwerpen.
Door de oprichtingsplaats op de grensscheiding van Serskamp en Schellebelle aan een kruispunt van twee wegen, fungeert de kapel als (ruimtelijk en ideologisch) herkenningspunt in de omgeving en krijgt ze een extra volkskundige betekenis als behoeder van de buurtbewoners, passanten en gelovigen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozen

Krakeelstraat zonder nummer (Wichelen)
Kapel, ingeplant op straathoek en grenzend aan de buurgemeente Schellebelle.