Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve gedateerd 1867

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106284

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve van 1867 bestaande uit woonstalhuis en twee schuren, gelegen aan een bocht in de weg, met voortuin en moestuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve gedateerd 1867

Hoekstraat 29 (Brecht)
Hoeve van 1867 bestaande uit woonstalhuis en twee schuren, gelegen aan een bocht in de weg, met voortuin en moestuin.