Beschermd monument

Heilig Hartkapel met haag en knotlinden

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden
ID: 10630   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10630

Besluiten

Kapel Heilig Hart, haag en geknotte linden
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Heilig Hartkapel, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, de omringende haag en twee geknotte linden.


Waarden

Heilig Hartkapel, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken,

  • marmer altaar
  • Heilig Hartbeeld
  • gepolychromeerde heiligenbeelden op consoles van Sint-Antonius Abt, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Benedictus
  • offerblok met relikwie voor Sint-Franciscus Xaverius van 1895
  • offerblok met relikwie voor Sint-Antonius Abt
  • ingelijste kruisweg (chromolitho uit Parijs)

omringende haag en twee geknotte linden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Heilig Hartkapel toegewijd aan het Heilig Hart en Sint-Antonius Abt van 1875 in het gehucht Boeygem, is naar architecturaal voorkomen, vormgeving en materiaalgebruik een representatief en zeer herkenbaar exemplaar van eenvoudige landelijke neogotische religieuze architectuur. Een aantal interieurelementen zoals een kleurrijke tegelvloer, marmeren altaar, gepolychromeerde heiligenbeelden en andere behoren tot de neogotische aankleding van deze goed onderhouden kapel.
De aanwezigheid van tal van devotionalia die steeds zeldzamer worden in veel kleine gebedshuizen, getuigen van de bestaande intense volksdevotie.
De verering van het Heilig Hart is exemplarisch voor de wijd verspreide devotie van het Allerheiligst Hart van Jezus, heropgebloeid vanaf de tweede helft van de 19de eeuw onder impuls van Paus Pius IX, op het katholieke Vlaamse platteland. De kapel te Boeygem geldt als één van de oudere voorbeelden van deze intense volksdevotie. Ook de cultus rond Sint-Antonius Abt, één van de populairste patroonheiligen op het platteland als beschermer van mens en dier tegen ziekten, gaat terug op een oude volksdevotie en kadert eveneens binnen de context van het katholiek reveil. De nog steeds bestaande en met deze cultus gerelateerde mis op de feestdag van Sint-Antonius (17 januari) en de paardenwijding met Boeygemkermis in augustus zijn steeds zeldzamer wordende getuigen van oude volkskundige religieus geïnspireerde gebruiken.
De kapel is bovendien door haar opmerkelijke inplanting, tussen twee voormalige hoeves in een agrarische omgeving, zeer beeldbepalend.
De traditionele omgevende beplanting (ligusterhaag en geknotte linden), vanouds eigen aan dergelijke cultusplaatsen, markeert tevens de kapel in het straatbeeld.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Heilig Hartkapel toegewijd aan het Heilig Hart en Sint-Antonius Abt van 1875 in het gehucht Boeygem, is naar architecturaal voorkomen, vormgeving en materiaalgebruik een representatief en zeer herkenbaar exemplaar van eenvoudige landelijke neogotische religieuze architectuur. Een aantal interieurelementen zoals een kleurrijke tegelvloer, marmeren altaar, gepolychromeerde heiligenbeelden en andere behoren tot de neogotische aankleding van deze goed onderhouden kapel.
De aanwezigheid van tal van devotionalia die steeds zeldzamer worden in veel kleine gebedshuizen, getuigen van de bestaande intense volksdevotie.
De verering van het Heilig Hart is exemplarisch voor de wijd verspreide devotie van het Allerheiligst Hart van Jezus, heropgebloeid vanaf de tweede helft van de 19de eeuw onder impuls van Paus Pius IX, op het katholieke Vlaamse platteland. De kapel te Boeygem geldt als één van de oudere voorbeelden van deze intense volksdevotie. Ook de cultus rond Sint-Antonius Abt, één van de populairste patroonheiligen op het platteland als beschermer van mens en dier tegen ziekten, gaat terug op een oude volksdevotie en kadert eveneens binnen de context van het katholiek reveil. De nog steeds bestaande en met deze cultus gerelateerde mis op de feestdag van Sint-Antonius (17 januari) en de paardenwijding met Boeygemkermis in augustus zijn steeds zeldzamer wordende getuigen van oude volkskundige religieus geïnspireerde gebruiken.
De kapel is bovendien door haar opmerkelijke inplanting, tussen twee voormalige hoeves in een agrarische omgeving, zeer beeldbepalend.
De traditionele omgevende beplanting (ligusterhaag en geknotte linden), vanouds eigen aan dergelijke cultusplaatsen, markeert tevens de kapel in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilig Hartkapel met haag en knotlinden

Boeygem zonder nummer (Wichelen)
Gelegen op de splitsing van de straat met een veldwegel naar de dries te Hulst (Wichelen), tegenover de voormalige hoeve nummer 15 aan de overzijde van de straat.