Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Waterhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106302
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106302

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gelegen aan de oostzijde van de dorpskern en omgeven door weiland en bomen, toegang via een aarden weg. Omgrachte 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterhoeve

Lessiusstraat 29 (Brecht)
Gelegen aan de oostzijde van de dorpskern en omgeven door weiland en bomen, toegang via een aarden weg. Omgrachte 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen.