Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106336
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106336

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaand burgerhuis van cirica 1891, gelegen tussen een vernauwing van het kanaal Bocholt-Herentals en een zandput. Circa 1898 uitgebreid met twee werkmanswoningen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis

De Zate 14-16, Schans 18 (Dessel)
Vrijstaand burgerhuis van cirica 1891, gelegen tussen een vernauwing van het kanaal Bocholt-Herentals en een zandput. Circa 1898 uitgebreid met twee werkmanswoningen.