Beschermd monument

Kapel Troost der Bedrukten met linden

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden
ID: 10634   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10634

Besluiten

Kapel Troost der Bedrukten met linden
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4922

Beschrijving

De kapel Troost der Bedrukten is met inbegrip van twee flankerende linden beschermd als monument.Waarden

Troost der Bedruktenkapel met twee flankerende linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : De kleine Troost der Bedruktenkapel, die minstens opklimt tot het eerste kwart van de 19de eeuw, is architectuurhistorisch een representatief en zeldzaam wordend voorbeeld van een sobere landelijke devotiekapel in neoclassicistische stijl.
Het betreft een veldkapel in gewitte baksteenbouw onder zadeldak met kenmerkende uitgewerkte voorpuntgevel bestaande uit gestucte omlijsting met pilasters, hoofdgestel en driehoekig fronton, en waarvan het eenvoudige interieur volledig bepaald wordt door een neoclassicistisch altaar met beeldnis. Een jonger Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld vervangt het vroeger tot de kapeluitrusting behorende en thans verdwenen 18de-eeuwse gepolychromeerde houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind die een slang (het Kwade) vertrappelt.
De contextwaarde wordt bepaald door de inplanting van de wegkapel, buiten de dorpskom aan de kruising van twee belangrijke historische invalswegen, in de nabijheid van de historische grens tussen het "Land van Aalst" en het "Land van Dendermonde" vlakbij de site van de castrale mote "Meirbosch" met bijhorend galgenveld, gelegen op de grens van drie gemeenten. Tevens wordt de kapel naar oude traditie vergezeld door twee grote lindebomen die de straathoek markeren.
Al deze elementen zijn illustratief voor de historische evolutie van diverse voorchristelijke vereringsgebruiken die tijdens de kerstening een religieus karakter kregen en tot op heden blijven bestaan. Zij wijzen, in relatie tot de naamgeving Troost der Bedrukten die refereert aan een van de taken van Maria, naar een oude Mariaverering en zijn een indicatie dat de kapel een oude devotieplaats is.
De kapel is voorts een belangrijke materiële getuige van een intense volksdevotie die kenmerkend was en is voor de regio van Wichelen. Tot op heden fungeert de Troost der Bedruktenkapel als bidplaats voor de gelovigen.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : De kleine Troost der Bedruktenkapel, die minstens opklimt tot het eerste kwart van de 19de eeuw, is architectuurhistorisch een representatief en zeldzaam wordend voorbeeld van een sobere landelijke devotiekapel in neoclassicistische stijl.
Het betreft een veldkapel in gewitte baksteenbouw onder zadeldak met kenmerkende uitgewerkte voorpuntgevel bestaande uit gestucte omlijsting met pilasters, hoofdgestel en driehoekig fronton, en waarvan het eenvoudige interieur volledig bepaald wordt door een neoclassicistisch altaar met beeldnis. Een jonger Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld vervangt het vroeger tot de kapeluitrusting behorende en thans verdwenen 18de-eeuwse gepolychromeerde houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind die een slang (het Kwade) vertrappelt.
De contextwaarde wordt bepaald door de inplanting van de wegkapel, buiten de dorpskom aan de kruising van twee belangrijke historische invalswegen, in de nabijheid van de historische grens tussen het "Land van Aalst" en het "Land van Dendermonde" vlakbij de site van de castrale mote "Meirbosch" met bijhorend galgenveld, gelegen op de grens van drie gemeenten. Tevens wordt de kapel naar oude traditie vergezeld door twee grote lindebomen die de straathoek markeren.
Al deze elementen zijn illustratief voor de historische evolutie van diverse voorchristelijke vereringsgebruiken die tijdens de kerstening een religieus karakter kregen en tot op heden blijven bestaan. Zij wijzen, in relatie tot de naamgeving Troost der Bedrukten die refereert aan een van de taken van Maria, naar een oude Mariaverering en zijn een indicatie dat de kapel een oude devotieplaats is.
De kapel is voorts een belangrijke materiële getuige van een intense volksdevotie die kenmerkend was en is voor de regio van Wichelen. Tot op heden fungeert de Troost der Bedruktenkapel als bidplaats voor de gelovigen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Troost der Bedrukten met flankerende linden

Brugstraat zonder nummer (Wichelen)
Ingeplant ten westen van de voormalige dorpskom, op de hoek met de Dreefstraat onderdeel van het tracé van de voormalige heirweg van Gent naar Dendermonde.

Is de omvattende bescherming van

Twee opgaande kapellinden Troost der Bedruktenkapel

Brugstraat 51 (Wichelen)
Op een kruispunt staat de kapel Troost der Bedrukten die geflankeerd wordt door twee Hollandse lindes. Het gaat om opgaande bomen die samen met de kapel een beeldbepalend element vormen.