Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jongensschool en meisjesschool met klooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106359

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Twee schuin tegenover elkaar gelegen schoolcomplexen; oudste gedeelten gebouwd circa 1932 naar ontwerp van S. Leurs.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jongensschool en meisjesschool met klooster

Meistraat 148, 157 (Dessel)
Twee schuin tegenover elkaar gelegen schoolcomplexen; oudste gedeelten gebouwd circa 1932 naar ontwerp van S. Leurs.