Mariakapel

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Wichelen
Straat Bohemenhoek
Locatie Bohemenhoek zonder nummer (Wichelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42026/118.1
  • 4.01/42026/154.1
  • OO003263

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mariakapel

Boterhoek zonder nummer, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

Verzorgde 19de-eeuwse kapel, rechts van woning nummer 10, op een met klinkers geplaveid perceel en omzomend grasperk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Mariakapel is met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken beschermd als monument.

Waarden

Mariakapel met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken

  • altaar
  • gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  • gepolychromeerd beeld van Bernadette Soubirous en knielende engel
  • houten plank bestemd voor ex-voto's

is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De goed onderhouden Mariakapel uit het midden van de 19de eeuw, opgericht door een lokale priesterfamilie, is een interessante getuige van de intense volksdevotie, die de regio van Wichelen vroeger kenmerkte.
De oprichting van deze kapel, is bovendien typerend voor het midden van de 19de eeuw wanneer de Mariaverering een ontzettende opbloei kende, versterkt door de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. Voortgaande op de stichtingsperiode en het Mariamonogram was deze kapel aanvankelijk toegewijd aan Maria, en werd er pas later Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vereerd. Deze wijziging in vereringscultus doet zich in Vlaanderen voor na de eerste bedevaarten naar Lourdes en de bouw van de kerk in Lourdes in de jaren 1870.
De authentieke wegkapel in baksteenmetselwerk met versierende pilasters aan de voorpuntgevel en hoeken is tevens exemplarisch voor een sobere neoclassicistisch getinte landelijke religieuze architectuur, die eerder zeldzaam is. De eveneens sobere interieuraankleding wordt geheel gedomineerd door een groot altaar met gepolychromeerd Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld, bijhorende Bernadette Soubirous en een knielende engel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.