Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Aelmeersstraat en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID: 10640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10640

Besluiten

Kasteelhoeve, kapel, boerenhuis, woning, kasteel Stas De Richelle en dreef met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2974

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de Aelmeersstraat en zijn ruime omgeving.Waarden

De Aelmeersstraat en omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als merkwaardig landelijk gebleven gebied met fraaie oude dreef (Aelmeersstraat) aan de Scheldemeersen en verscheidene aanpalende kasteeldomeinen waarvan de beboomde parken landschappelijk het geheel domineren en afgewisseld worden met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen; als omgeving van een aantal dicht bij elkaar liggende voornamelijk 19de-eeuwse kastelen met hun aanhorigheden die ontstaan zijn uit oudere typische 'huizen van plaisance' nabij de Schelde en welke als site met walgrachten doorgaans hun oorsprong vonden in de late middeleeuwen.

historische waarde

als merkwaardig landelijk gebleven gebied met fraaie oude dreef (Aelmeersstraat) aan de Scheldemeersen en verscheidene aanpalende kasteeldomeinen waarvan de beboomde parken landschappelijk het geheel domineren en afgewisseld worden met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen; als omgeving van een aantal dicht bij elkaar liggende voornamelijk 19de-eeuwse kastelen met hun aanhorigheden die ontstaan zijn uit oudere typische 'huizen van plaisance' nabij de Schelde en welke als site met walgrachten doorgaans hun oorsprong vonden in de late middeleeuwen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Aelmeersstraat en omgeving

Aelmeersstraat 1-4, 5-9, Hoorlingstraat zonder nummer, Meersstraat 29-45, 46-50, Scheldetragel 1-8, Steenakkerstraat 9-27, 7A, Veerdreef 2-6, 11 (Destelbergen)
Het dorpsgezicht Aelmeersstraat en omgeving betreft een gebied tussen de linker Scheldeoever en het dorpscentrum van Heusden met de Aelmeersstraat als centrale as. Kenmerkend zijn de historische kastelensites met parken en omgevende hoevesites.

Is de omvattende bescherming van

Afspanning In het Brughuis

Veerdreef 6 (Destelbergen)
Hoekhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en twee bouwlagen, heden met plat dak maar voorheen met schilddak, gebouwd circa 1870.


Bijgebouwen van Kasteel Soupart

Meersstraat 48-50 (Destelbergen)
Naast de gedeeltelijk ommuurde moestuin in de noordwestelijke hoek van het park van "Kasteel Soupart" gesitueerd ensemble van vroegere bijgebouwen. L-vormige bakstenen vleugel van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (Vlaamse pannen), waarvan beide uiteinden werden aangepast tot een afzonderlijke woning.


Boerenwoning met stallen en wagenhuis

Aelmeersstraat 9 (Destelbergen)
Alleenstaande woning in landelijke bouwtrant met bijbehorende stallen en wagenhuis, samen met Meersstraat nummers 39-43 vroegere afhankelijkheden van "Kasteel Ocket". Geelgekalkt bakstenen boerenhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, met pannen zadeldak, uit eerste helft 20ste eeuw.


Brugdraaiershuis

Veerdreef 11 (Destelbergen)
Voormalig brugdraaiershuis, gebouwd ter vervanging van het eerste maar verdwenen brugdraaiershuis aan de Scheldekant (naast nummer 2). Alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig aan de straat), gedateerd "ANNO /1909" in de sluitsteen van de deur.


Café voor schippers en scheepstrekkers

Scheldetragel 2 (Destelbergen)
Voormalig café voor schippers en scheepstrekkers aan het Scheldeveer.


Dikke Marilandicapopulier

Aelmeersstraat zonder nummer (Destelbergen)
Een enorm dikke Marilandicapopulier staat in de Scheldemeersen zichtbaar vanaf de Aelmeersstraat. De boom heeft een stamomtrek van 723 cm (2001), verloor zijn kruin en vertoont een holle stam.


Drie scheepstrekkershuisjes

Scheldetragel 3-4, 5 (Destelbergen)
Haaks achter nummer 3 aanleunend voormalig bijgebouw, sedert begin 20ste eeuw opgesplitst in drie scheepstrekkershuisjes.


Drie zware Marilandicapopulieren

Heusden (Destelbergen)
Drie zwaar ontwikkelde opgaande Marilandicapopulieren staan bij het kruispunt van de Aelmeersstraat met de Veerdreef. De bomen zijn enorm en door hun afmetingen beeldbepalend in de Scheldemeersen. De bomen hebben stamomtrekken van 423, 409 en 328 cm (2001).


Hoeve

Steenakkerstraat 9-11 (Destelbergen)
Vroeger één hoeve, heden twee aaneenpalende boerenhuizen achter een omhaagde tuin met boomgaard en alleenstaand bedrijfsgebouw ten zuidwesten.


Hoeve

Steenakkerstraat 25 (Destelbergen)
Vroeger een geheel vormend met nummer 27, samen omringd door een enkelvoudige rechthoekige omgrachting en afhangend van het "goed ten Durpe".


Hoeve met losse bestanddelen

Steenakkerstraat 15 (Destelbergen)
Hoeve met losse bestanddelen daterend van circa 1875. IJzeren toegangshek tussen twee gewitte, overhoekse bakstenen hekpijlers.


Hoevesite

Steenakkerstraat 17-23 (Destelbergen)
Voorheen een ovaalvormige omgrachte site door een binnengracht waarschijnlijk verdeeld in een opper- en neerhof (confer kaart van P.J. Benthuys van 1725).


Kapelletje van het Klaverken

Hoorlingstraat zonder nummer (Destelbergen)
Kapelletje van het Klaverken of kapel van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, gesitueerd aan de noordzijde van de straat ter hoogte van "Kasteel Soupart". Neogotische bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond.


Kasteel Buitenhof

Meersstraat 31 (Destelbergen)
Voormalige buitenplaats die minstens opklimt tot eerste helft 18de eeuw, vroeger met een brede enkelvoudige en haast vierkante omgrachting.


Kasteel Ocket

Aelmeersstraat 5-7 (Destelbergen)
Kasteel vanouds gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de nagenoeg vierkante, brede omgrachting en midden een park dat zich in de 19de eeuw uitstrekte tot aan de Meersstraat waar de paardenstallen, hovenierswoning et cetera personeelswoningen gelegen waren.


Kasteel Soupart

Meersstraat 46 (Destelbergen)
Kasteel achterin een park gebouwd in 1876 door de Gentse universiteitsprofessor F.J. Soupart naar ontwerp van architect A. Pauli. Voordien waarschijnlijk een landhuis of "maison de plaisance" met aanhorigheden eigendom van de familie d'Hoop.


Kasteeldomein Stas De Richelle

Veerdreef 2-4 (Destelbergen)
Voormalig "hof en leen ter Aelmeersch", heden zogenaamd "Kasteel Stas de Richelle" en ook "Kasteel Kerryn d'Oud Mooreghem". Gesitueerd in een kasteelpark aan de noordzijde van de Veerdreef, ten oosten begrensd door de Steenakkerstraat en ten westen door de Aelmeersstraat.


Kasteelhoeve van Kasteel Ocket

Aelmeersstraat 1-3 (Destelbergen)
Voormalige kasteelhoeve van het verderop gelegen "Kasteel Ocket", volgens archiefgegevens gebouwd circa 1875 door advocaat E. Delecourt. Neogotisch hoevecomplex met gesloten rechthoekige binnenkoer en een rechte toegangsdreef.


Personeelswoningen en bijgebouwen

Meersstraat 39, 43 (Destelbergen)
Pittoresk ensemble gevormd door naast elkaar liggende landelijke woningen met gemeenschappelijke voortuin, aan de Aelmeersstraat afgesloten door een lage muur met ijzeren hekwerk. Samen met Aelmeersstraat nummer 9 vroeger behorend tot de afhangen van "Kasteel Ocket".


Pijlerkapel

Meersstraat zonder nummer (Destelbergen)
Sokkelkapelletje op de hoek met de Steenakkerstraat, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pierre en opgericht door mevrouw De Wilde-Dutry. Gewitte bakstenen pijler op gepikte sokkel, onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Vier dijkhuisjes

Scheldetragel 6-7, 8 (Destelbergen)
Rij van vier dijkhuisjes van één bouwlaag en drie of twee traveeën, met zadeldak (Vlaamse pannen), gebouwd kort na de rechttrekking van de Scheldebochten in 1882.


Villa

Steenakkerstraat 27 (Destelbergen)
Landhuis in omringende tuin, voorheen afgebakend door grachten aansluitend bij de omgrachte site nummers 17-23. IJzeren toegangshek tussen twee vierkante overhoekse bakstenen hekpijlers.


Villa met bijbehorend park Les Goëlands

Aelmeersstraat 2 (Destelbergen)
Villa met bijbehorend park zogenaamd "Les Goëlands" gebouwd circa 1912 door ridder van Tieghem de ten Berghe. Engels geïnspireerd landhuis in cottagestijl.


Zware Marilandicapopulier Scheldetragel

Scheldetragel zonder nummer (Destelbergen)
Een enorm dikke Marilandicapopulier staat in de Scheldemeersen zichtbaar vanaf de Veerdreef. De boom heeft een stamomtrek van 455 cm (2001).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.