Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stenen bruggenhoofden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106402   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106402

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Stenen bruggenhoofden van de voormalige Netebrug, van 1933.Waarden

historische waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stenen bruggenhoofden

Handelsstraat zonder nummer (Duffel)
Stenen bruggenhoofden van de voormalige Netebrug, van 1933.