Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Wit Cruijs of Cleijne Valck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106417
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106417

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Breedhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Wit Cruijs of Cleijne Valck

Kapelstraat 14 (Duffel)
Breedhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.