Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 106421   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106421

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Georiënteerde, neogotische kruiskerk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27 (Duffel)
Georiënteerde, neogotische kruiskerk.