Beschermd monument

Klooster Mariazusters van Franciscus, bezinningscentrum Abdij Roosenberg

Beschermd monument van 23-10-2009 tot heden
ID: 10643   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10643

Besluiten

Abdij Roosenberg: klooster, bezinningscentrum en domein
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4656

Beschrijving

Klooster Mariazusters van Franciscus en het bezinningscentrum Abdij Roosenberg te Waasmunster zijn beschermd als monument.Waarden

Klooster en bezinningscentrum Abdij Roosenberg met inbegrip van het bijhorende domein met oprit, voorplein, tuinen en zusterbegraafplaats en met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Abdij Roosenberg getuigt zeer nadrukkelijk van het veelzijdige kunstenaarschap van Dom Hans van der Laan als ontwerper en architect. De expressieve architectuur die op mathematische basis werd gecomponeerd, is gekenmerkt door vormzuiverheid, gezochte eenvoud en een ritmische ruimtelijke ordening die een aangrijpende schoonheid en rust laten ervaren. De esthetische beleving van ruimte en vorm staat ook sterk in relatie met het subtiele samenspel van 'binnen' en 'buiten' en 'open' en 'gesloten' .
Deze tijdloze moderne architectuur vormt met de in harmonie en ruimtelijke samenhang door Hans van der Laan ontworpen kunstzinnige interieuruitrusting en aanpalende tuinen, een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een hedendaags Gesamtkunstwerk. De kloosterkerk opgevat als een centraal bouw illustreert opvallend hoe het meubilair een substantieel onderdeel van de constructie vormt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Het klooster met bezinningshuis gebouwd in 1973-1975 naar ontwerp (1972) van de Nederlandse benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan, bijgestaan door zijn broer Nico van der Laan, is een zeer voorname en representatieve creatie binnen zijn beperkte architecturaal oeuvre. Zijn persoonlijke aanpak blijkt op bijzondere wijze onder andere uit het rationele en functionele concept, de tot de essentie herleide herkenbare expressieve stijl, de strakke vormgeving, het consequent toegepaste maatsysteem, de eenheid en eenvoud in alle facetten van het project zoals in het materiaal- en kleurgebruik, de originele afwerking en de onderlinge samenhang van exterieur en interieur.
Als onderdeel van een globaal concept naar zijn ontwerp vormt zijn karakteristieke meubilering een krachtig ensemble dat functioneel en ruimtelijk op de architectuur is afgestemd.
Als hedendaags klooster en bezinningscentrum met een uitgezuiverde architecturale vormgeving en aanleg in de lijn van het traditionele klooster met gastenkwartier, getuigt Roosenberg typologisch van een langdurige culturele evolutie van dit gebouwentype.
Initieel en volgens de visie van de ontwerper Hans van der Laan, die de natuur als complementair beschouwd aan de architectuur, werd het domein in samenhang met het klooster en bezinningshuis als een ensemble ontworpen. De originele tuinaanleg, geconcipieerd in samenwerking met de vooraanstaande Nederlandse tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, sluit aan bij de visie van Hans van der Laan en is gekenmerkt door een grote eenvoud en natuurlijk voorkomen. Binnen het domein als natuurlijke omkadering werd in 1983 een zusterbegraafplaats opgericht, eveneens beantwoordend aan een concept van Hans van der Laan.
Roosenberg is een voor ons land unieke uitdrukking van de architectuurvisie die Hans van der Laan als belangrijk theoreticus ontwikkelde, gebaseerd op de grondbeginselen van de architectonische vormgeving en essentie van de ruimtelijke beleving. Hij inspireerde generaties architecten en andere ontwerpers en door zijn publicaties kent zijn gedachtegoed nog internationaal belangstelling en weerklank.

sociaal-culturele waarde


Als instelling met bijhorende besloten omgeving waar van nature rust en stilte heerst, voldoet het klooster en bezinningscentrum functioneel aan een maatschappelijke en spirituele behoefte die nog steeds actueel is. De recent uitgebreide functie van het gebouwencomplex sluit volledig aan bij de oorspronkelijke bestemming van abdij Roosenberg.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster Mariazusters van Franciscus, bezinningscentrum Abdij Roosenberg

Oudeheerweg-Heide 3 (Waasmunster)
Klooster met bezinningshuis genaamd. Deze religieuze instelling van Mariazusters van Franciscus met moederklooster in de Kerkstraat te Waasmunster, ontleent haar naam aan de opgeheven Roosenbergabdij van Waasmunster.