Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106431   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106431

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch getint rijhuis uit de jaren 1920.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Kiliaanstraat 21 (Duffel)
Eclectisch getint rijhuis uit de jaren 1920.